Smartius

FacebookLinkedin Avaa valikko

Palvelut Pääoma-
sijoittajille

Pieni ja suuri sijoitus tarvitsee juridista osaamista.

Smartiuksen juristit avustavat rahastoja ja muita sijoittajia sijoitustyökalujen rakentamisessa ja hallinnoinnissa, sijoitusten tekemisessä sekä sijoituskohteiden kehittämisessä, hallinnoinnissa ja niistä irtaantumisissa.

Transaktiokustannusten tulee olla ennakoitavia ja pysyä kohtuullisina. Smartius tarjoaa myös kiinteähintaisia palveluita ja järjestelyn onnistumiseen perustuvia hinnoittelumalleja.

Järjestämme Smartius Money -tapahtumia eri puolilla Suomea, joissa rahoittajille on mahdollisuus päästä tehokkaasti tutustumaan useisiin uusiin sijoituskohteisiin.