Smartius

FacebookLinkedin Avaa valikko

Palvelut Kasvu-
yrityksille

Kasvu edellyttää organisoitumista ja usein myös kansainvälistymistä.

Olemme olleet mukana sadoissa rajat ylittävissä ja kotimaisissa yritysjärjestelyissä ja –kaupoissa, joint venture -toiminnoissa sekä muissa transaktioissa. Lisäksi olemme avustaneet lukuisia yrityksiä yritystoiminnan sopimusjärjestelyissä eri puolilla maailmaa. Siksi Smartiuksen juristit ovat kansainvälisessä liikejuridiikassa kuin kalat vedessä. Palvelemme asiakkaitamme suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Kansainvälisen yhteistyöverkostomme avulla palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman tapahtuvissa liiketoimissa.

Potentiaalin maksimointi ja riskien rajoittaminen

Toimimme asiakkaidemme tukena, kun punnitaan liiketoimien kaupallisia hyötyjä suhteessa niissä piileviin riskeihin. Tehtävänämme on ymmärtää, missä piilevät yritystoiminnan riskit, mikä on riittävää riskien rajoittamista ja kuinka näitä riskejä rajoitetaan siten, ettei yrityksen liiketoiminta vahingoitu.

Sopimustyökaluilla ja hyvällä hallinnolla sujuvaa liiketoimintaa

Tehostamme asiakkaidemme liiketoimintaa laatimalla työkaluja kuten sopimuspohjia, päätöksentekoprosesseja ja muita tarvittavia juridisia työkaluja. Yritystoiminnan kasvaessa olemme apuna työkalujen ja prosessien kehittämisessä ja koulutamme henkilökuntaa näiden käytössä.

Neuvottelutaitoa tarvitaan

Neuvottelutaitomme ovat hioutuneet länsimaissa sekä kehittyvillä markkinoilla käydyissä neuvotteluissa. Toimimme tukena sekä neuvotteluprosessiin että niiden juridiseen sisältöihin liittyen.

Henkilöstö

Smartiuksen juristit tukevat yrityksen johtoa myös työsuhteisiin liittyvissä tilanteissa koskivatpa ne työ- tai johtajasopimuksia, yt-neuvotteluita tai muita henkilöstöön kohdistuvia kysymyksiä.